Source: https://stratkit.eu/et/

StratKIT platform logo
StratKITi platvorm - Jätkusuutlike toitlustusteenuste ja avalike hangete võrgustik

Platvormi eesmärk on jagada teadmisi ja ideid jätkusuutlikeks toitlustusteenusteks ja avalikeks hangeteks.
Inspiratsiooni annavad edulood jätkusuutlikest hangetest ning toitlustusteenustest.
Liitu meie rahvusvahelise võrgustikuga.

Uues projektis StratKIT+ täieneb StratKITi võrgustik uute partnerite ja lähenemisviisidega. See annab võimaluse StratKITi platvormi kasutajatele jätkuvalt inspiratsiooni ammutada ja oma koostöövõrgustikku laiendada. Säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu on peagi saadaval ka läti, leedu ja rootsi keeles. Samuti lisandub juhendikogusse nii töövahendite kui ka kohalike kriisireguleerimise kavade näiteid.

StratKIT+

Taust

Avalikud hanked ja toitlustusteenused mõjutavad toiduainete tarneahela kõiki tasandeid. Suurele hulgale elanikele igapäevast toitlustust pakkudes on avalikul sektoril mõju ka inimeste tervisele ja heaolule. Loe lisaks selle olulisuse ja aluseks olevate õigusaktide ning strateegiate kohta.

Loe lisaks!

Edulood

Edulood pakuvad inspiratsiooni kõigile innovaatilisest ja jätkusuutlikust toitlustamisest huvitatutele. Vaata lisaks, kuidas vähendada toidujäätmete teket, suurendada mahetoidu osakaalu ning korraldada hankeid. Liitu meie võrgustikuga ning jaga ka enda kogemusi.

Vaata edasi!

Võrgustik

Soovid kuuluda StratKITi suhtlusvõrgustikku? Vaata huvipakkuva piirkonna toitlustajate, hankijate, avaliku sektori asutuste, ettevõtete, vabaühenduste ja teadusasutuste kontakte. Liitu meie võrgustikuga ning jaga ka oma kogemusi.

Liitu meiega!

Toolkit

Külastage veebipõhist säästva avaliku sektori toitlustuse juhendikogu ja sirvige läbi rohkem kui 50 juhendit, mis koostati StratKITi projektis. Juhendid pakuvad tuge toitlustuse jätkusuutlikumaks muutmiseks ja kirjeldavad sammhaaval soovituste rakendamist. Klõpsates siin lahkute sellelt veebilehelt.

Lähme!

StratKITi projekt

Projekti eesmärk

Projekti sihiks on muuta Läänemere piirkonna toitlustusteenused ja nende hankimine jätkusuutlikumaks:

  1. otsides lahendusi Läänemere piirkonna avaliku sektori toitlustusega seotud probleemidele;
  2. suunates valdkonna strateegilist arengut piirkondades;
  3. julgustades ja motiveerides hankijaid ning toitlustajaid kasutama uusi võimalusi.
Vaata lisaks

Projekti rahastamine ja partnerid

Projektis osaleb 13 partnerit ja 10 seotud organisatsiooni avalikust sektorist, toitlustussektorist, teadus- ja arendusasutustest.

Projekti rahastab Euroopa Liidu INTERREG Läänemere programm, lisarahastusega Vene Föderatsioonist.

Vaata lisaks

Projekti tegevused

Projekt algas valdkonna hetkeolukorra Läänemere piirkonna ülevaatega.

Riigisiseste ja rahvusvaheliste seminaride ja ümarlaudade käigus töötatakse välja uusi lähenemisviise ja luuakse võrgustikke.

Projekti tegevused annavad sisendi Läänemere piirkonna jätkusuutliku toitlustuse ja hangete juhenditesse.

Tulemusi jagatakse veebis, et Läänemere piirkonna riigid saaksid ühiselt seatud eesmärkide poole liikuda.

Vaata lisaks

Tulemused ja juhendmaterjalid

StratKITi projekti tulemused on avaliku sektori toitlustuse jätkusuutlikkuse mudelite ja juhendite kogumik, teadmiste platvorm, huvirühmade võrgustik ja heade tavade kogum.

Vaata lisaks

Jaga: